درباره ما


آکادمي فنلند – افغانستان يک موسسۀ علمي بين فنلند- افغانستان است، که در تاريخ 15.12.1393 هجری شمسي برابر با 6 ماه مارچ 2015 در شهر هلسينکي در يک مراسم رسمي و باشکوه با حضور مقامات رسمي فنلند و افغانستان، نماينده های نهادهای دولتي و غير دولتي، شخصيت های علمي و فرهنگي هردو کشور تاسيس گرديد.

مركزيت آکادمي در شهر هلسينكى بوده و قلمرو فعاليت آن نامحدود مى باشد. آکادمي در امور علمي، پژوهشي، هنری، ورزشي، صحي و توسعه روابط و همکاری بين فنلند و افغانستان فعاليت مي نمايد. آکادمي عضو مي پذيرد و از همکاری دانشمندان، محققان و فرهنگيان استقبال مي نمايد.

اساسنامه اکادمی فنلند- افغانستان

فرمه عضویت اکادمی فنلند- افغانستان

 

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed