اطلاعیه ها

 

هیئات رهبری، استادان و سایر منسوبان پوهنتون پولی تخنیک کابل تاسیس این نهاد علمی پژوهشی را به تک تک استادان، دانشمندان، محققان و سایر قلم به دستان این عاشقان راستین جهان علم و دانش که صادقانه در راستای آموزش، فراگیری و شکوفایی هرچه بیشتر علوم و فنون تلاش می ورزند، از صمیم قلب تبریک عرض نموده و موفقیت های روز افزون شان را از بارگاه افریدگار قلم استدعا می نمایند. 

 

 

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed