اطلاعیه ها

کورسهای اکادمي فنلند- افغانستان برای اطفال و جوانان

به اطلاع هوطنان عزيز در شهرهای هلسينکي، اسپو و وانتا در فنلند، رسانيده مي شود، که کورسهای اکادمي فنلند- افغانستان برای اطفال و جوانان بقرار ذيل شروع مي شوند:

1. کورس زبان دری:

وقت: هر روز شنبه، از ساعت 15:30 تا ساعت 17:30

مکان: مرکز بين المللي فرهنگي کايسه در هلسينکي، آدرس: Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14 Helsinki

شاگردان: دختران و پسران 7 تا 16 ساله

استاد: خانم عزيزی

2) کورس زبان پشتو:

وقت: هر روز شنبه، از ساعت 15:30 تا ساعت 17:30

مکان: مرکز بين المللي فرهنگي کايسه در هلسينکي ، آدرس: Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14 Helsinki

شاگردان: دختران و پسران 7 تا 16 ساله

استاد: دکتور واک

3) کورس رياضي برای شاگردان صنف 7 تا 12

وقت: يک تا دوبار در هفته، مکان و وقت کورس بين استاد و شاگردان موافقت و تنظيم خواهد شد.

نام نويسي: مرکز بين المللي فرهنگي کايسه در هلسينکي، آدرس: Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14 Helsinki

شاگردان: دختران و پسران صنف 7 تا 12 مکتب

استاد: دکتور سيفي

4) کورس فوتبال:

وقت: هر روز يکشنبه، از ساعت 12.00 تا 13:15

مکان: مرکز ورزشي لايه سلو

شاگردان: دختران و پسران 7 تا 15 ساله

استاد: آقای تيمو ويرتانن، مربي فوتبال

وقت شروع کورس: روز يکشنبه 14.2.2016، ساعت 12.00

مکان: سالن ورزشي مرکز ورزشي لايه سلو

Laajasalon tennishallit

Sarvastonkaari 23, 00840 Helsinki

http://www.laajasalonpalloiluhallit.fi/

توجه:

تمام کورسهای زبان دری، پشتو، رياضي در روز يکشنبه مورخ 30.1.2016 در مرکز فرهنگي کايسه، ساعت 15.00 شروع مي شوند.

از والدين اطفال و جوانان خواهشمنديم، که همراه با فرزندان خود در آغاز درسها تشريف بياورند تا ضمن صحبت و آشنايي با استادان، معلومات لازم و مفيد را در باره درس مربوطه حاصل نمايند.

ضمنا" از طريق ايميل اکادمي نيز مي توانيد تماس بگيريد و نام نويسي کنيد: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

کورس فوتبال در روز يکشنبه مورخ 14.2.2016 در ساعت 12.00 در مرکز ورزشي لايه سلو شروع مي شود. از والدين محترم اطفال خواهش مي شود، که در آغاز کورس همراه با فرزندان خود شان تشريف بياورند تا در مورد کورس و نيازهای ورزشي و تمرينات آن صحبت شود. لطفا" کمي پيش از شروع کورس در سالن ورزشي حضور يابيد تا تمرين فوتبال ساعت 12 شروع شود.

تمام کورسهای اکادمي، رايگان مي باشند.