اطلاعیه ها

اجلاس مهم انجمن های افغانها در فنلند 16.4.2016

با تقديم صميمانه ترين احترامات و تبريکات سال نو 1395 هجری خورشيدی و آرزوی موفقيت!

به اطلاع مسئولان و اعضای شورای اجرايي انجمن های افغانها در فنلند رسانيده مي شود، که جلسۀ سرتاسری و مهم تمام انجمن های افغاني در فنلند به تاريخ 16.4.2016 در هتل آرتور هلسينکي از ساعت 9 صبح تا ساعت 17 عصر برگزار مي گردد و از هر انجمن يک تا دو نمايندۀ با صلاحيت مي توانند در اين جلسه اشتراک نمايند.

اين گردهم آيي به دعوت و سازماندهي اکادمي فنلند – افغانستان و موسسۀ آموزشي کيسه لوکيوی فنلند انجام شده و هدف از آن تبادل نظر در رابطه با انجمن ها و ارگان های افغاني در فنلند، فعاليت ها، نيازها و مشکلات آنها، همچنين پلان مشترک برای تقويت و بهبودی فعاليتهای انجمن های افغاني در فنلند مي باشد.

در سال روان ميلادی، از طرف وزارت کار و امور اقتصادی فنلند يک پروژه کوچک به منظور تقويت انجمن های افغاني در فنلند ايجاد شده است. اجرای اين پروژه بر عهدۀ اکادمي فنلند – افغانستان و موسسۀ آموزشي کيسه لوکيوی فنلند گذاشته شده است. هدف اساسي اين پروژه اين است، که انجمن های افغاني در سراسر فنلند شناسايي شوند، مشکلات و نيازهای اساسي آنها بررسي گردند و برای تقويت و فعاليت بهتر و موثر تر آنها تلاش و پلانگذاری شود تا اين انجمن ها بتوانند خوبتر و فعالتر از گذشته فعاليت داشته باشند.

در سالهای اخير هزاران پناهجو افغاني به فنلند آمده اند و جمعيت افغانها بسرعت رو به افزايش است. نيازاست، که انجمن های افغاني در سراسر فنلند برای خدمت به مردم و جامعه باهم تبادل نظر و همکاری نمايند و برای بهبودی فعاليت های خويش راهها و طرحهايي مناسب و لازم را ايجاد کنند.

تلاش ما اين است، که همگي با اتحاد و همبستگي بر مشکلات و چالش های موجود فائق آئيم و برای فردای بهتر جامعۀ افغاني در فنلند تلاش نماييم. اين کار با همکاری انجمن ها و فعالين اجتماعي و فرهنگي افغانها همراه با ادارات و مقامات فنلندی امکان پذير مي باشد.

بنابر اين، از تمام انجمن های افغاني در سراسر فنلند دعوت مي شود، که به جلسۀ  تاريخ 16.4.2016 در هلسينکي اشتراک نمايند. اين جلسه در تاريخ انجمن های افغاني در فنلند اولين و مهمترين نشست سرتاسری تشکلات افغاني است. اميد است، که با حضور گرم و موثر خويش اين گرد هم آيي را حمايت و تقويت نماييد!

قابل تذکر است که فقط آن عده از انجمن ها و نماينده های آنها مي توانند به جلسۀ مورخ 16.4.2016 اشتراک نمايند، که تا تاريخ 6.4.2016 نام نويسي کنند و پيش از آمدن شان هماهنگي و توافق شده باشد. تکيت رفت و آمد، هتل و غذای اشتراک کننده گان در صورتي نام نويسي و هماهنگي قبلي، از طرف اکادمي فنلند – افغانستان و موسسۀ آموزشي کيسه لوکيو، پرداخته مي شود. 

وقت جلسه: روز شنبه مورخ 16.4.2016، ساعت 9.00 تا ساعت 17.00

مکان جلسه: هتل آرتور هلسينکي

Hotelli Arthur Helsinki, osoite: Vuorikatu 19, 00100 Helsinki

مهلت نام نويسي: 6.4.2016

آدرس نام نويسي برای اشتراک:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 09-68607718 ja 09 -68607716

آدرس پستي:

Kesälukioseura
Mariankatu 7 C 1
00170 Helsinki
FINLAND

برای کسب معلومات به زبان دری مي توانيد با اکادمي فنلند- افغانستان در تماس شويد:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.