مقالات

 

اکادمي فنلند – افغانستان «افا» 

Academy of Finland – Afghanistan AFA

Suomi- Afganistan Akatemia AFA ry

تاريخ نشر: 10.11.1396 هجری خورشيدی برابر با 30.1.2018 ميلادیwww.afa.fi                                                                      

نويسنده: دکتور غلام احمد واک 

مقدمه 

مطالعه کننده ای گرامي، اينجانب باستان شناسی افغانستان را که تاليف خودم همراه با استادان پوهنتون دوشنبه تاجکستان و پوهنتون کابل هر يک محترم اکتم بابايوف و پوهاند محمد رسول باوری وزير برحال اطلاعات و فرهنګ افغانستان، ميباشد به جزوه هاي کوچک و لازمی به زبان پشتو ترجمه نموده و به شکل متواتر و دنباله دار خدمت شما تقديم مي دارم. در اين بخش اولين متن آن منتشر مي گردد و به تعقيب آن متن های بعدی نشر خواهند شد.

دکتور غلام احمد واک 

باستان شناسی بخش دوم

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed