رویدادها

گزارش فعاليتهای اکادمي از زمان تاسيس تا جلسۀ 14.11.2015

 

اکادمي فنلند-افغانستان «افا»، توسط یک کمیته موسس در يک پروسۀ نسبتا" آهسته که به مدت يکسال طول کشيد، تاسیس شد. اعضای اين کميته عبارت بودند از دکتور بهاء الدين سيفي سابق استاد پولي تخنيک کابل و سر محقق در اکادمي علوم افغانستان، دکتور حفيظ الله انوری سابق استاد پولي تخنيک کابل، دکتور غلام احمد واک سابق استاد پوهنتون کابل و محقق بر حال در پوهنتون هلسينکي، دکتور محب الله عبدالله سابق استاد پولي تخنيک، داکتر صمد علي مرادی متخصص قلب و داکتر برحال در فنلند، حامد شفايي ماستر درعلوم اجتماعي، استاد ورزشي و مشاور شاروالي هلسينکي و همچنین در چند نشست اين کميته استاد گلداد خان نيز حضور داشت. اين کميته اساسنامۀ افا را به زبان های دری، پشتو و فنلندی آماده و ترجمه نمود و مقدمات تشکيل اکادمي را فراهم ساخت

1.Bakhatari1.

سر انجام افا در يک مراسم باشکوه و تاريخي در 6 ماه مارچ 2015 برابر با 15 ماه حوت 1393 هجری شمسي در هلسينکي تاسيس شد. در مراسم تاسیس افا شخصيت های مهم و نمايندگان رسمي دو کشور فنلند و افغانستان حضور داشتند. از جانب فنلند مسئول بخش جنوب اسيای وزارت خارجه فنلند دکتور لينا ويليانن و سفير سابق فنلند در افغانستان آقای پاولي يروين په، قنسول بخش اقتصاد و توسعۀ فنلند در کابل همراه با چند تن از کارمندان سفارت وزارت خارجه فنلند و از جانب افغانستان سفير کبير افغانستان در کشورهای اسکاندوينيا خانم منيژه باختری حضور داشتند. همچنين رئيس بنياد حقوق بشر فنلند و سابق نماينده پارلمان دکتور اوللا آنتيلا، نماينده وزارت کار و امور اقتصادی فنلند خانم سوننا پيپپونن، نماينده سازمان اقتصادی فنلند در خارج فينپرو، نماينده سازمان بين المللي مهاجرت آقای فهيم کيهان، نماينده سازمان مهاجرت فنلند پکولاي اپو آقای متتي فورس بيرگ، همراه با شخصيت های علمي، فرهنگي افغانها از شهرهای فنلند اشتراک نمودند. تاسيس افا رسما" اعلان شد و حدود 30 تن فورمه های عضويت افا را خانه پری نموده و عضو افا شدند.

خبر تاسيس افا در وبسايت سفارت فنلند در کابل و در وبسايت سفارت افغانستان در ناروی و در وبسايت بنيان حقوق بشر فنلند و در صفحات انترنتي خود افا به زبان های انگليسي، فنلندی و دری نشر گرديد. همچنين گزارش تاسيس افا برای رسانه های معتبر بين المللي چون بي بي سي، صدای امريکا برای افغانستان، صدای آلمان، فرانسه و ازادی ارسال گرديد.