رویدادها

بازدید معاونت علمی اکادمی فنلند- افغانستان از مکتب ابتداییه حوزه دوازدهم کابل

محترم دکتور محب الله عبدالله معاون علمي اکادمي فنلند – افغانستان همراه با يک تن ديگر از اعضای اکادمي محترم انجينر دلاور ابراهيمي از مکتب حوزه دوازدهم تعليمي شهر

کابل ديدن نمودند. در اين مکتب شاگردان با کمترين امکانات در زير خيمه ها درس مي خوانند و شرايط مناسب برای آموزش در آنجا مهيا نيست. جای تاسف است که در اين ساحه بزرگ ساختمان اين مکتب ساخته نشده است و شاگردان در زمستان ها از هوای سرد و در تابستانها از هوای گرم رنج مي برند.

گفته مي شود، که اين مکتب دولتي است، اما زمين آنرا يک تن از شخصيت های منطقه که وکيل پارلمان است هديه کرده است. اميد است که مسئولان امور در امر اعمار اين مکتب و همچنين مکاتب ساير مناطق محروم کشور اقدام نمايند