رویدادها

مصاحبه با اقای یوکو گریپ قهرمان مسابقات جهانی و المپیک

با يک شخصيت بلند همت و قهرمان جهان آشنا شويم، شخصيتي که معلول است، اما بارها و بارها در المپيک و مسابقات جهاني قهرمان شده است و برای خود وطن و مردمش تاريخ و افتخارات زياد کسب کرده است.

آقای يوکو گريپ Jouko Grip کي است و چگونه بارها قهرمان جهان در مسابقات المپيک شد؟

آقای يوکو گريپ در ماه جنوری سال 1949 در شهر Pälkäne نزديک ولايت پيرکانمای فنلند بدنيا آمد. والدينش او را با محبت و مسئوليت خوب تربيت و مرقبت نمودند. يوکو گريپ تحت تربيت درست پدر و مادرش آموخت که طبيعت را احترام کند و وطنش را دوست داشته باشد. يوکو گريپ ورزش کردن را از طفوليت دوست داشت. او با اينکه از سن 4 سالگي به بعد معلول بيماری پوليو يعني فلج اطفال شده بود و متاسفانه يکي از دست هايش فلج بود؛ اما عليرغم اين مشکل او به ورزش عشق مي ورزيد و در اين راه بسيار تلاش کرد و در نهايت نتيجه گرفت. ورزشهای مورد علاقه او عبارت بودند از هاکي روی يخ، اسکي، دو و ميداني، پياده روی و ماهيگيری.

کار و تحصيل

يوکو گريپ از طريق تمرينات ورزشي، خود شناسي و اعتماد به نفسش قوی شد. همچنين او در ورزش دوستان زياد پيدا کرد. يوکو گريپ دوره تحصيلات مکتب ابتدائي را به پايان رسانيد و بعد از آن در رشته لابراتوار درس خواند و بعد از فراغت او در يک شرکت موتر فروشي کار پيدا کرد و مشغول شد. پس از چند مدت، او در رشته تخصصي خودش در لابراتوار کار پيدا نمود و برای مدت 25 سال در آنجا کار کرد.

پيشرفت در ورزش

يوکو گريپ در ورزش از خود تاريخ بجا گذاشته و پيشرفتهای ورزشي او عليرغم مشکلات ناشي از معلوليتش بسيار عالي و درخشان بوده است. او 41 ميدال قهرماني در 3 رشته ورزشي دارد: اسکي با تير اندازی، اسکي و دو و ميداني در مسابقات 800 متر، 1500 متر. 33 ميدال ديگر از مسابقات المپيک جهاني معلولين و مسابقات جام جهاني . اينها عبارتند از 12 مدال المپيک و 10 مدال طلای مسابقات جهاني در سالهای 1980 تا 2002. وی در خيلي از مسابقاتش رکورد نو ايجاد کرد.

از دلايل مهم پيشرفت يوکو گريپ اينها بوده اند: تمرينات و زحمات سخت و طولاني، اعتماد به نفس و باور به پيروزی، مربي خوب و تمرينات زياد، همچنين حمايت و تشويق خانواده اش.

اولين مربي يوکو گريپ يکي از مشهورترين مربيهای فنلند بنام اولوی "تانکي" سلونن   Olavi ”Tankki ” Salonen بود. تمرينات سخت، يوکو گريپ را ورزشکار قوی و توانمند ساخت. ورزش سبب آن شد، که او از يک فرد معلول و ضعيف به يک شخصيت نامدار و قوی تبديل شود و به قله قهرماني جهان برسد. او عشق وطنش را در دل داشته و با تمام وجود بخاطر وطنش مي دويد و ميادين ورزشي را يکي پس از ديگری فتح مي کرد. او يک سگ گرگي داشته، لب خندان و برخورد صميمانه و محبت آميز دارد. تنها مشکل او در سالهای مسابقات کمبود وقت در فعاليتهای کاری و ورزشي اش بوده است. از طرف ديگر در وقت مسابقات بخاطر معلوليت دستش اگر بند کشفهايش باز مي شد، بدشواری آنرا پس بسته مي کرد. همچنين در گرفتن چوب اسکي با دست معلولش ضعيف بود، اما آنچه که مهم بود، او فرد سخت کوش بود و اراده آهنين وقوی داشت، چيزی که در مسابقات ورزشي بسيار تعين کننده و سرنوشت ساز است. تمرينات زياد، او را برای مسابقات طوری آماده کرده بود، که تمام ضعف های ناشي از معلوليتش کاهش يافته بودند. ضعف مالي و عدم توجه رسانه ها به مسابقات ورزشي معلولان از مشکلات ديگری آن زمان يوکو گريپ بود. با اينکه اتحاديه ورزشي بعضي کمک های مالي را انجام مي داد، اما بازهم يوکو گريپ ناچار بود که بخشي از مخارج تمرينات و مسابقاتش را خودش بپردازد، چون بدليل کم توجهي رسانه های جمعي به مسابقات ورزشي و المپيک معلولان توجه دولت و سکتورهای خصوصي در اين بخش مهم، کمتر بود.

يوکو گريپ به ديگران پيشنهاد مي کند که ورزش کنند و از طبيعت آزاد لذت ببرنند، زيرا اينکار باعث تقويت جسمي و روحي و اعتماد به نفس مي شود و از طريق ورزش مي توان دوستان زياد و خوب پيدا کرد.

يوکو گريپ در حال حاضر 66 ساله است و هنوز هم با علاقه زياد ورزش مي کند. او 6 تا 7 بار در هفته هربار 1 تا 2 ساعت بايسکيل سواری و پياده روی مي کند. علاوه بر آن او از خانواده اش و ديگر تفريحات مورد علاقه اش لذت مي برد.

پيام يوکو گريپ به افغانستان:

او مي گويد مسابقات المپيکي هم برای افراد سالم هستند و هم برای معلولين. هردوبخش آن مهم هستند. وجود المپيک معلولين اين چانس را به ورزشکاران معلول مي دهد تا توانمنديها و مهارتهای شان را در مسابقات مخصوص معلولان نشان دهند و به اميد پيروزی سخت تمرين و تلاش کنند. يوکو گريپ اميد وار است که دولت افغانستان توجه زياد به ورزشهای اقشار ضعيف جامعه مانند معلولان کند تا معلولان افغاني در مسابقات مخصوص خودشان موفق و پيروز شوند و از طريق ورزش بر ضعف های جسمي، روحي و رواني شان غالب آيند.

يوکو گريپ سالها بعنوان مربي در پروژه " هر فرد مهم است" Everybody is important” کار و خدمت کرده است و او در حال حاضر رئيس افتخاری اين پروژه است. يوکو گريپ خوشحال است که اين پروژه در افغانستان آغاز به کار کرده است و اميد وار است که فعاليتهای آن موثر واقع شود و نتيجه داشته باشد.

رئيس جمهور فنلند تا بحال 4 بار يوکو گريپ را بعنوان يک شخصيت ورزشي به جشن استقلال فنلند در کاخ رياست جمهوری دعوت کرده است.

يوکو گريپ در سال 2006 در تالار مشاهير Hall of Fame Kaartiin بهترين ورزشکار المپيک معلولين جهان انتخاب شد. و در سال 2004 جايزه پرو فنلندييا Pro Finlandia را بدست آورد.

يوکو گريپ از جمله معدود قهرمانان فنلندی است که از تصويرش بعنوان قهرمان مجسمه افتخار ساخته شده است.

اکادمي فنلند- افغانستان با مصاحبه اين شخصيت بزرگ ورزشي فنلند قصد دارد تا وی يک نمونه برای معلولان افغانستان و ديگر کشورها شود و معلولان با اراده قوی بسوی ورزش و مسابقات رو آورند و بر ضعف ها و مشکلات شان از طريق تمرينات ورزشي غالب آيند. همت بلند، حمايت اطرافيان و جامعه کمک زياد به معلولان در راه پيشرفت و مبارزه با مشکلات شان است. با اميد موفقيت های درخشان معلولان افغانستان و سراسر جهان!

 

مصاحبه به زبان فنلندی توسط تيمو ويرتانن Timo Virtanen

ترجمه از متن فنلندی به فارسي دری توسط حامد شفايي