رویدادها

تيم فوتبال اکادمي در اولين مسابقه اش پيروز شد

تيم دختران و پسران خردسال عضو اکادمي فنلند – افغانستان که از تابستان امسال تمرينات خود را در هلسينکي شروع کرده بودند، اولين مسابقه شان را به تاريخ 23.9.2015 در برابر تيم پسران خرسال لايه سلو با پيروزی و موفقيت گذراند. هردو تيم به گروه تقسيم شدند و همزمان در دو ميدان مسابقه دادند.

والدين بازی کنان در مسابقه حضور داشتند و اطفال شان را تشويق نمودند. مربي تيم اکادمي آقای تيمو ويرتانن از تمرينات و نتايج مسابقات و همچنين همکاری والدين اطفال اظهار خرسندی و سپاسگذاری مي کند. آقای ويرتانن در عين حال معاون شورای اجرايي اکادمي فنلند- افغانستان نيز است. وی با شوق و علاقه زياد اطفال افغانها را آموزش فوتبال مي دهد.