رویدادها

نماينده گي اکادمي فنلند- افغانستان در کابل تاسيس گرديد

دهها تن از فرهنگيان، محققان و استادان موسسات علمي و پژوهشي در تاريخ 7 دلو 1394 هجری خورشيدی، برابر با 27 جنوری 2016 002ميلادی نماينده گي اکادمي فنلند – افغانستان «افا» را در کابل با هماهنگي مرکز اکادمي در هلسينکي، تاسيس نمودند.

اين جلسه به تعقيب جلسات گذشته داير شده بود، که چندين بار برای ايجاد نماينده گي افا در کابل از سوی اعضای افا سازماندهي شده بود. تاکنون بيشتر از 60 تن از استادان، محققان، فرهنگيان و محصلان در کابل عضو اکادمي فنلند – افغانستان شده اند .

در آغاز اين جلسه که در يکي از پوهنتونهای کابل برگزار شده بود، مقرره ای نماينده گي افا مورد مطالعه و تبادل نظر قرار گرفت و سپس مطابق به مقرره، اعضای کميته نظارت و شورای نماينده گي افا به ترتيب ذيل به اتفاق آراء انتخاب گرديدند:

سه تن بعنوان حکم و ناظر بر پروسۀ انتخابات و فعاليتهای شورای نماينده گي: محترم داکتر سيد ناصر حسيني، محترم پوهنوال عبدالقدوس نديمي و محترم انجينر صبقت الله.

سپس اعضای شورای نماينده گي به شرح ذيل انتخاب شدند:

   رئيس شورای نماينده گي: محترم پوهاند دکتور عبيدالله پريار

   معاون علمي شورای نماينده گي: محترم پوهندوی دکتور علي احمد مکارم بختياری

   معاون اجرايي شورای نماينده گي: محترم پوهندوی صدرالدين اشرفي

   منشي شورای نماينده گي: محترم پوهنوال غلام دستگير خاورين

   مسئول امور مالي شورای نماينده گي: محترم سيد محمد مل

   مسئول امور پلانگذاری: محترمه پوهندوی نجيبه قيومي

   مسئول امور تکانولوژی و کامپيوتر: محترم انجينر دلاور ابراهيمي

تمام اعضای شورای نماينده گي اکادمي فنلند – افغانستان «افا» و اعضای کميته نظارت مطابق به مقرره ای نماينده گي افا برای مدت يکسال بصورت دموکراتيک از سوی اعضای افا در کابل انتخاب گرديدند.

منبع خبر: نماينده گي اکادمي فنلند – افغانستان «افا» در کابل