رویدادها

جلسه مشترک تمام انجمن های افغانی مقیم فنلند

 

روز شنبه به تاریخ 16.04.2016 جلسه مشترک تمام انجمن های افغانی مقیم فنلند برای اولین بار در هتل ارتور هلسینکی برگزار شد. این گردهمایی یک روزه به دعوت و سازماندهی "اکادمی فنلند-افغانستان" و موسسه آموزشی "کیسه لوکیوی" فنلند انجام شده و هدف آن تبادل نظر در رابطه با فعالیت ها، نیازها و مشکلات انجمن ها و ارگانهای افغانی در فنلند بود.

 

 

 

 

در اغاز جلسه خانم وارپو تارنا از طرف وزارت کار و امور اقتصادی فنلند در مورد پروژه مرکز توانایی وفق یابی معلومات دادند.

بعد از ان نوزده انجمن افغانی حاضر در جلسه به معرفی خود پرداختند.

اقای عطا محمد صالحی، از طرف انجمن ساحل شهر پیرکالا

 

اقای محمد سردار باجوری از طرف انجمن اریانا شهر تامپره

 

اقای فقیر بارای از طرف انجمن افغانان هلسینکی

 

خانم هما جامی از طرف انجمن زنان آریانا شهر هلسینکی

homa jami

 

فریماه صدیقی از طرف انجمن فرهنگی افغانان تورکو

فریماه صدیقی

 

آقای حنان تسلیم از طرف انجمن افغانان نوکیا

آقای حنان تسلیم

 

آقای هاشم فقیری از طرف فرهنگی نی در شهر نوکیا

آقای هاشم فقیری

 

آقای زکریا قیام از طرف انجمن افغانان یوسکولا

آقای زکریا قیام

 

اقای نبی قانع زاده از طرف کانون افغانستانی های فنلند (خانم ها مریم موسی پور و زهرا خاوری )

اقای نبی قانع زاده از طرف کانون افغانستانی های فنلند (خانم ها مریم موسی پور و زهرا خاوری )

 

آقای عنایت الله رضایی و خانم راضیه نوروزی از طرف انجمن افغانان واسا و پیترسارن

آقای عنایت الله رضایی و خانم راضیه نوروزی

 

آقای عبدالله عظیمی انجمن فرهنگی میثاق از شهر هلسینکی

آقای عبدالله عظیمی

 

آقای دیدار حسنی از طرف انجمن همبستگی شهر اسپو

آقای دیدار حسنی

خانم راضیه مولوی و فریبا مجید از طرف انجمن زنان توبوسی شهر هلسینکی

 

آقای حامد شفایی از طرف اکادمی فنلند- افغانستان

آقای حامد شفایی از طرف اکادمی فنلند- افغانستان

 

پس از معرفی انجمن ها ورکشاپی درمورد بررسی مشکلات و موانع موجود بر سر راه انجمن های افغانی برگزار گردید.

 

در ادامه خانم میلا مکلا از طرف شهرداری وانتا در مورد فعالیت های صلیب سرخ در زمینه وفق یابی معلومات ارایه کردند.

 

بعد از صرف غذا خانم اووتی بوتاس از طرف مجموعه آموزش تاواستیا در مورد موضوع وفق یابی، مشکلات و چالش های ان معلومات ارایه دادند.

 خانم اووتی بوتاس

 

در ادامه اقایان زبیح یاوری و علی آخوندزاده، جمع بندی موضوعات مطرح شده در ورکشاپ را برای حاضرین به دو زبان فنلندی و دری خواندند.

 

در انتهای جلسه اقای ماتی فورسبرگ کارشناس مسایل انجمن ها در مورد فعال سازی انجمن ها راهکارهای مفیدی ارایه نمودند.

اقای ماتی فورسبرگ

 

تهیه گزارش: نوید آخوندزاده

عکس: علی آخوندزاده