رویدادها

بزرگترين کانسرت موسيقي افغانها در فنلند و تقدير از شخصيتهای موفق

 

در روز شنبه 21.5.2016 بزرگترين کانسرت موسيقي افغانها در تالار فرهنگي شهر هلسينکي برگزار شد. اين کانسرت خوانندۀ جوان، نامدار و محبوب افغانستان آريانا سعيد بود، که با گروه هنری توان مندش، بيشتر از يکهزار نفر را که گران ترين تکيت های موسيقي افغاني را در فنلند خريده بودند، به تالار کانسرت جمع کند و شب خاطره آميزی را در تاريخ افغانهای فنلند به ثبت برساند.

کانسرت از ساعت 7 شب شروع و در ساعت 11 شب در حاليکه جوانان فرياد مي کشيدند: "آريانا ادامه، ادامه " ختم شد. سازماندهي و مسئوليت اين کانسرت را انجمن تازه تاسيس زنان افغان، موسوم به " انجمن لوتوس" بخصوص تهمينه جان مهر، نفيسه عزيزی و راضيه مولوی برعهده داشتند. کانسرت بسيار خوب و منظم شروع و با موفقيت کم نظيری بدون حادثه و کدام مشکلي ختم شد.

در اين کانسرت تعداد از شخصيتهای علمي و فرهنگي و مسئولان انجمن ها همراه با فاميل های شان نيز اشتراک نموده بودند. همچنين تعدادی از اعضای شورای رهبری و شورای علمي اکادمي فنلند افغانستان در تالار حضور داشتند از جمله دکتور مير بهاء الدين سيفي، دکتور حفيظ الله انوری، دکتور غلام احمد واک، داکتر کارتينن، داکتر برشنا ايثار، سارا لطيف زی، سارا حسيني، نفيسه عزيزی، تهمينه مهر، راضيه مولوی و رئيس افا حامد شفايي.

 

تقدير و اهدای مدال های افتخار

در اين کانسرت باشکوه از هفت شخصيت فنلندی و افغاني تقدير و تمجيد بعمل آمده و اکادمي فنلند – افغانستان «افا» به ايشان تقديرنامه و مدال افتخار تقديم نمود. اين اشخاص عبارت بودند از:

 

1. داکتر طب خانم لينا کارتينن Dr. Leena Kaartinen ، که 24 سال در قريه ها و مناطق فقير افغانستان در بدترين اوضاع امنيتي و شرايط بحراني به زنان، اطفال و مردم روستايي و محروم، خدمات صحي و درماني را بطور رايگان و داوطلبانه اهداء نموده و افغانستان را وطن دوم خود مي شمارد. داکتر لينا در طول قريب به سه دهه زندگي در افغانستان صدها زن حامله را کمک نموده تا بطور سالم اطفال شان را ولادت نمايند، دهها زن و دختر را آموزش قابلگي داده و هزاران مردم فقير قريه های افغانستان را درمان نموده است. وی دختر جوان بود، که وطن زيبا و آرام خود فنلند را به آرزوی خدمت به مردم فقير ديگر کشورها ترک نمود و وقتي که به سن تقاعد و پيری رسيد پس به فنلند بازگشت. داکتر لينا اول به کشور افريقايي اتيوپيا رفت و مدتي را در آنجا به مردم آنکشور خدمات صحي و درماني ارائه نمود و پس از آن به افغانستان رفت و بهترين دوره ای زندگي اش را که مي توانست با داشتن بهترين حقوق و امکانات در فنلند و ديگر کشورهای غربي بگذراند، اما او در دهات و ولسوليهای افغانستان اين دوره ای طولاني را سپری کرد وعمر عزيز خود را فدای خدمت به مردم فقير افغانستان نمود، چيزی که در جهان مادی امروز بسيار کم وجود دارد. داکتر لينا همچنين نويسنده است و تا بحال 9 کتابش چاپ شده است، که چند کتاب وی در مورد افغانستان است. شورای رهبری اکادمي فنلند – افغانستان «افا» داکتر لينا کارتين را داکتر قهرمان Sankari lääkäri لقب داده و به ايشان يک لوح تقدير چوبي – فلزی و يک مدال افتخار و يک تقدير نامه اهداء نمود و از ايشان بخاطر خدمات بشردوستانه اش به مردم افغانستان در حضور افغانهای حاضر در اين تالار تقدير و سپاس گزاری نمود. همچنين انجمن لوتوس از داکتر لينا تشکری نموده و يک دسته گل زيبا را به ايشان تقديم نمود. شايسته است، که روزی دولت افغانستان به اين داکتر قهرمان فنلندی- افغاني مدال افتخار را اهداء کند، که وی شايسته ترين شخص برای تقدير و تمجيد مي باشد!

 

2. آقای پيتر کري يوکي Peter Kariuki دبير کل شورای اقليتهای فنلند «اتنو ETNO» و خانم نينا سورسا Nina Suorsa منشي شورای اقليتها در وزارت قضای فنلند، که سالهاست از عدالت، برابری و حقوق اقليتها در فنلند دفاع نموده و برای بهبود روابط اقشار و نژادهای ساکن فنلند تلاش نموده و تاثيرات خيلي مثبتي را در امر مبارزه با تبعيض نژادی، تامين حقوق مهاجرين و پناهجويان، تعديلات و تغييرات قانون برای تامين حقوق اقليت ها و مهاجرين داشته اند. بپاس اين خدمات شايسته، اکادمي فنلند افغانستان «افا» به هردوی آنها تقديرنامه و مدال افتخار اهداء نمود.

3. از طرف اکادمي فنلند افغانستان «افا» به خانم آريانا سعيد تقديرنامه و يک مدال افتخار تقديم شد. مسئولين و نماينده های انجمن های افغاني در فنلند، آنهايي که در تالار کانسرت حاضر بودند به روی استيج دعوت شدند و مدال و تقديرنامه از طرف افغانهای فنلند به آريانا جان سعيد اهداء گرديد. آريانا سعيد، خواننده ای شجاع و پر تلاشي است، که برای مشارکت اقشار مختلف جوانان از طريق هنر موسيقي تلاش نموده است. از طريق پروگرام ستاره افغان برای موفقيت جوانان، بخصوص دختران، در هنر موسيقي فعاليت های قابل قدر داشته است. وی به زبانها و لهجه های متنوع مردم افغانستان آواز خوانده است و از طريق هنرش برای همبستگي و اتحاد مردم افغانستان سعي و کوشش نموده است. وی برای اولين بار به فنلند آمده و کانسرت بزرگ و موفقي را داشته است، که سبب جمع شدن زيادتر از يکهزار هموطن عزيز ما در فنلند شد، مخصوصا" اينکه تعداد زيادی از آنها در کمپ های مهاجرين بسر مي برند و از لحاظ روحي در وضعيت بي سرنوشتي قرار دارند، چند ساعتي شادی و خوشي و همبستگي را برای آنها و ساير حاضران در تالار به ارمغان آورد. به اين خاطر از وی تقدير و سپاسگزاری شد. موفقيت های مزيد آريانا سعيد را در راه اشاعۀ فرهنگ و هنر موسيقي خواستاريم!

4. اکادمي فنلند افغانستان «افا» يک مدال و يک تقديرنامه به جوان فعال و موفق تهمينه جان مهر تقديم کرد. تهمينه جان تابحال در عرصه های گوناگون به اطفال و جوانان افغاني و خارجي کمک نموده و همچنين با انجمن های افغاني همکاری داشته است. همينطور بيشترين زحمات سازماندهي اين کانسرت بزرگ و موفق نيز برعهدۀ وی بود. اکادمي فنلند افغانستان «افا» موفقيت های بيشتر تهمينه جان مهر را از خداوند متعال خواسته و از تلاش های وی تقدير و تمجيد مي نمايد!

 

5. اکادمي فنلند افغانستان «افا» به خانم کتری اولي ويکاری Katri Yli-Viikari رئيس سابق انجمن ليسه تابستاني، که يک نهاد تعليمي معتبر فنلندی است و خانم کتری زيادتر از سي سال در اين نهاد برای آموزش به اطفال و جوانان خارجي و پناهنده و همچنين فنلنديهای خارج از فنلند با برگزاری دهها ها کورس متنوع در هر سال، تاثيرات زياد در پيشرفت زبانهای مادری اطفال، جوانان و همچنين موفقيتهای آنها در مسايل تحصيلي، اجتماعي، هنری و ورزشي داشته است. از جمله انجمن ليسه تابستاني تحت رياست خانم کتری بيشتر از ده سال است، که درهر سال برای دهها نوجوان و جوان افغاني مقيم فنلند کورس ها و اردوهای زبان مادری را سازماندهي نموده است. در طول اين سالها صدها نوجوان و جوان هموطن ما از کلاسها و اردوهای آموزشي انجمن ليسه تابستاني مستفيد شده اند. به خاطر اين خدمات قابل قدر خانم کتری که از وظيفه اش تقاعد نموده و رئيس جديد کيسه لوکيو خانم مايا کوککولا Maija Kukkola که در کانسرت افغانها حاضر بود، مدالهای افتخار و تقديرنامه از طرف اکادمي فنلند افغانستان «افا» اهداء گرديد.

 

تهيه گزارش: اکادمي فنلند افغانستان «افا»

عکس ها: سارا لطيف زی و سارا شفايي