رویدادها

گزارش جلسه سالانۀ اکادمي فنلند – افغانستان «افا»

اين جلسه به روز شنبه، تاريخ 30.4.2016، ساعت 13.30 تا ساعت 18.00 در سالن کتابخانۀ شرق هلسينکي با حضور اعضای افا در فنلند برگزار گرديد.

آجندای جلسه مطابق به اساسنامۀ افا، عبارت بودن از موضوعات مندرج در ذيل:

1- آغاز جلسه

2- انتخاب رئيس، منشي، دو نفرناظر ، دو نفر محاسب شمارش آرای جلسه

3- اعلان مشروعيت جلسه و داشتن حق تصميم گيری

4- توافق روى ترتيب آجنداى جلسه

5- گزارش فعاليتهای يک سال گذشته و گزارش امور مالي

6- تبادل نظر در رابطه با فعاليتها و امور مالي يکسال گذشته، تائيد آن و آزاد ساختن مسئوليت های شورای رهبری گذشته

7. تعيين دورنما، ارزش ها و استراتيژی افا

8- تاييد پلان كار و بودجه تخميني يک سال آينده

9- انتخاب رئيس و معاونين و ساير اعضاى شوراى رهبری افا برای يک سال آينده

10- انتخاب اعضای شورای علمي برای يک سال آينده

11- انتخاب دو نفر بازرس امور مالى و فعاليت های افا

ديگر موضوعات مطرح شده در جلسه -12

13- ختم جلسه

 

آغاز جلسه:

رئیس افا، حامد شفایی جلسه را آغاز کرد و به اعضای افا خوش آمد گفت.         

                                               

انتخاب هيئت مديره جلسه:

بعنوان رئیس جلسه، دکتور حفیظ الله انوری پيشنهاد و انتخاب گرديد. بعنوان منشي های جلسه به زبان دری ناديه كوهى و برشنا ايثار و منشي زبان فنلندی تهمينه مهر پيشنهاد و انتخاب گرديدند. دکتور واک و آقای باقر بيات بعنوان ناظران جلسه پيشنهاد و انتخاب شدند.                

اعلان مشروعيت جلسه و داشتن حق تصميم گيری:

جلسه مطابق به مفاد مندرج در اساسنامه قانونی دانسته شد و دارای حق تصميم گيری بر اساس آجندای متذکره اعلان گرديد.

 

توافق روى ترتيب آجنداى جلسه:

آجندای جلسه و ترتيب آنها تائید شد.

گزارش فعاليت های يک سال گذشته افا و گزارش امور مالي:

آقای حامد شفايي کارکردهای افا را دريک سال گذشته به تفصيل توضيح داد. گزارش فعاليت های يکساله در 12 صفحه بطور کتبي آماده شده بود. همچنين آقای علي آخوند زاده مسئول امور رسانه در مورد صفحات اينترنتي افا گزارش داد و گفت که صفحات اينترنتي افا در تابستان 2015 ايجاد شدند و از آن وقت تابحال 21 مقاله و گزارش در صفحات فيسبوک و وبلاگ افا منتشر شده اند. همچنين آقای نويد آخوند زاده مسئول امور مالي و آقای باقر بيات و خانم سارا لطيف زی بازرسان امور مالي و فعاليت های افا، گزارش مالی افا را در مدت يکسال گذشته ارايه کردند. فعاليت ها و امور مالي افا در يک سال گذشته از طرف اعضای افا تائيد و تقدير شدند و مسئوليت های شورای رهبری افا آزاد گرديدند.

تعيين دورنما، ارزش ها و استراتيژی افا               

حاضرين در جلسه، به سه ورکشاپ تقسيم شدند و در رابطه با پلان کار يکساله، دورنما، ارزشها و استراتيژی افا تبادل نظر نمودند و پيشنهادهای شان را بطور کتبي ارائه کردند. نظرات مطرح شده در ورکشاپ ها به صورت کتبی يادداشت شده و برای طرحهای کوتاه مدت و دراز مدت افا بکار گرفته خواهند شد.

 

ارزشهای افا عبارتند از: برابری، مشارکت، شفافيت، قانونيت، پاسگويي و اعتماد، که بر اساس اساسنامه، مقررات، فيصله ها، معيارهای علمي، ارزشهای دموکراتيک و حقوق بشری اجراء مي گردند.  

بودجه تخميني يک سال آينده:

مبلغ حق العضويت هر عضو افا در فنلند ماهیانه €5 يورو (60 يورو در يک سال) و برای محصلين دو و نيم يورو در ماه (30 يورو در يک سال) به اتفاق اراء تصويب شد. ديگر منابع مالي برای افا و پروژه های آن توسط شورای رهبری جستجو و تصويب گردد.

اعضای شورای رهبری افا برای يک سال آينده به اتفاق آراء بقرار ذيل انتخاب گرديدند:

                1. رئيس افا آقای حامد شفایی

                2. معاون علمي افا دکتور محب الله عبد الله

3. معاون اجرايي افا خانم نادیه کوهی

4. مسئول امور پلانگذاری و تشکيلات دکتورغلام احمد واک

                5. منشي افا خانم نفیسه عزیزی

                6. مسئول امور مالي افا آقای نوید آخوند زاده

                7. مسئولين امور رسانه ها انجينر مرتضی هزاره و انجينر علي آخوند زاده

                8. ساير اعضای شورای رهبری که وظايف شان در جلسۀ خود شورای رهبری تعيين خواهند شد، بقرار ذيل بودند:

-              دکتور مير بهاء الدين سیفی

-              داکتر لینا کارتینن

-              خانم سارا حسيني

-              خانم پلاژ- سوسن کوهي

-              خانم تهمينه مهر

اعضای شورای علمي افا برای مدت يکسال آينده به اتفاق آراء بقرار ذيل انتخاب شدند:

                1. سر محقق دکتور پاولي ياروين پا

                2. سرمحقق دوکتور میربهأوالدین سیفی، سابق استاد پوليتخنيک کابل و کارمند اکادمی علوم افغانستان

                3. پوهاند دکتور عبيد الله پريار، استاد پوهنتون کابل

                4. پوهندوی دکتور حفيظ الله انوری، سابق استاد پوليتخنيک کابل و کارمند اکادمي علوم افغانستان

5. پوهندوی دکتور غلام احمد واک، سابق استاد پوهنتون کابل

6. پوهنمل دوکتور محب الله عبدالله، سابق استاد پوليتخنيک کابل و معاون علمي افا

7. دکتور صمد علي مرادی، متخصص قلب

8. داکتر لينا کارتينن، نويسنده و داکتر متخصص اطفال (با داشتن سي سال تجربه و سابقه خدمت در افغانستان)

9. داکترعلي احمد مکارم بختیاری استاد پوهنتون

10. داکتر برشنا ايثار

11. ديپلوم انجينر قيس سيفي کارمند علمي موسسه پژوهشي تکنولوژی VTT در فنلند و محصل دکتورا

12. ديپلوم انجينر مرتضي هزاره محصل دکتورا در رشتۀ علوم کامپيوتر در پوهنتون آلتوی فنلند

13. سهيلا آخوند زاده محقق در رشتۀ ژنتيک در پوهنتون هلسينکي

14. ديپلوم انجينر عطا محمد صالحي

15. تيمو ويرتانن فيزيوتراپيست و سابق معاون اجرايي افا

16. نفيسه عزيزی، منشي افا

17. ناديه کوهي، معاون اجرايي افا

18. حامد شفايي، رئيس افا

بازرسان فعاليتها و امور مالي افا

1. آقای باقر بيات

2. خانم سارا لطيف زی

ديگر موضوعات مطرح شده در جلسه

             يک هيئت بلند پايه شامل سه تن: دکتور سيفي، دکتور محب الله و نفيسه عزيزی از اعضای شورای رهبری و شورای علمي افا در تابستان امسال به افغانستان سفر مي کنند. هدف از سفر ايشان تدريس در موسسات تحصيلات عالي افغانستان و هماهنگي و توسعه امور افا در افغانستان مي باشد. شورای رهبری افا معرفي نامه و اختيارات لازم را به ايشان خواهد داد.

             قرار شد، که از خدمات داکتر لينا کارتينن در افغانستان با اهدای مدال افتخار و تقديرنامه به ايشان قدرداني بعمل آيد.

             فعاليتهای پروژه مشترک افا و انجمن ليسۀ تابستاني برای تقويت انجمن های افغاني در فنلند به اطلاع اعضای افا رسانيده شد و بر ادامۀ همکاريهای بين دو نهاد تاکيد گرديد.

             قرار شد، که افا عضويت سازمان انکشاف و توسعه فنلند "کيپا" را تقاضا نمايد. تصميم گيری در اين رابطه برعهده شورای رهبری افا واگذار شد.

             همچنين ملاقاتها و بررسي راههای همکاری با ديگر نهادها را شورای رهبری افا انجام مي دهد.

             جلسه پس از تبادل نظر و تصميم گيری روی تمام موضوعات درج شده در آجنداء با رضايت اشتراک کننده ها در ساعت 6 بجه خاتمه يافت.