رویدادها

ديدار اعضای بلند پايۀ اکادمي فنلند – افغانستان با سفير فنلند در افغانستان

 

يک هيئت بلند پايه اکادمي فنلند – افغانستان «افا» متشکل از اعضای مرکز افا در فنلند و شورای نماينده گي افا در کابل به تاريخ 24 سرطان 1395 برابر با 14 جولای 2016 با سفير فنلند محترمه آنني مِسکانن در کابل ملاقات نمود. هدف از اين ديدار آشنايي با اعضای شورای نماينده گي افا در کابل و تبادل نظر در رابطه با فعاليت های افا در افغانستان بود. جلسه در يک فضای مثبت و صميمانه و صرف چای و غذای ظهر در مهمان خانۀ سفير به پايان رسيد. هردو جانب برای دوام همکاريها اظهار اميد واری نمودند.

 

 

 

 

Members of Academy of Finland – Afghanistan AFA for the meeting of 14th July 2016 in the Embassy of Finland in Kabul

Suomi- Afganistan Akatemia AFA ry:n jäsenet, jotka osallistuvat 14.7.2016 tapaamiseen Suomen suurlähetystössä