رویدادها

گزارش سمينار صدای مهاجرين افغانستان در فنلند «Diasporan ääni- afganistanilaiset»


هدف از برگزاری اين سمينار بررسی اوضاع، مشکلات، چالشها و راههای حل مسايل افغانها در فنلند بود. مسايل مهمي چون وفق يابي، پذيرش پناهجويان، قبولي و آمدن اعضای فاميل آنها از ديدگاههای گوگانون کارشناسان و صاحب نظران به بحث و تبادل نظر گرفته شد.

سمينار از طرف اکادمي فنلند – افغانستان و انجمن های افغانها در فنلند بطور مشترک سازماندهي شده بود. همچنين شورای بهبود روابط اقليت های فنلند « ETNO » و انجمن ليسه تابستاني فنلند نيز در برگزاری سمينار همکاری داشتند.

اين سمينار، يک ساعت پس از تاسيس رسمي اتحاديه سرتاسری انجمن های افغانهای فنلند در سالن مرکز بين المللي فرهنگي کايسه واقع در هلسينکي به تاريخ 7.2.2017 ساعت 16.00 شروع و در ساعت 18.30 ختم شد. اکثريت سران و مسئولان انجمن های افغانها در فنلند در آن حضور داشتند. تشکيل اتحايۀ سرتاسری انجمن های افغانها و اين سمينار باشکوه در تاريخ افغانهای فنلند که بر اثر همکاری و همبستگي انجمن های افغانها شکل گرفت، بي نظير بوده و يک اقدام تاريخي در جامعۀ افغاني فنلند محسوب مي شود.

سخنرانان اين نشست عبارت بودند از معاون وزير داخله فنلند خانم پيوی نيرگ Päivi Nerg، سر محقق انستيتوت مطالعات بين المللي فنلند، محترم آقای اوللي روحومکي Olli Ruohomäki، نماينده پارلمان فنلند و مشاور ارشد وزارت خارجه فنلند آقای پيککا هاويستو Pekka Haavisto، نمايندۀ افغان تبار پارلمان خانم نيسميه رزم يار، محقق امور اطفال دکتور ميننا لهتين مکي Minna Lähteenmäki از انجمن صحت رواني فنلند، در خصوص اطفال پناهجوی زير سن 18 ساله، خانم سوی پيرونن Suvi Piironen، از بخش خدمات عاجل مسايل اجتماعي انجمن صحت رواني فنلند، آقای پيتر کري يوکي Peter Kariuki، دبير کل شورای بهبود روابط اقليتهای فنلند، پوهندوی دکتور غلام احمد واک، استاد تاريخ و از اعضای شورای رهبری و شورای علمي اکادمي فنلند- افغانستان، هما جامي، رئيس انجمن زنان آريانا و معاون اتحاديه انجمن های افغانهای فنلند، جنرال سردار محمد باجوری رئيس انجمن آريانا از شهر تامپری، ياسين رضايي محصل علوم سياسي از دانشگاه يواسکوله و عضو شورای اجرايي کانون افغانستانيهای فنلند و عضو شورای اجرايي اتحاديۀ انجمن های افغانهای فنلند.

رياست سمينار را حامد شفاييHamed Shafae ، رئيس اکادمي فنلند- افغانستان «افا» و رئيس اتحاديه انجمن های افغانهای فنلند برعهده داشت.

شبانه احمدزی محصل پوهنتون هلسينکي و عضو شورای اجرايي اتحاديه انجمنهای افغانهای فنلند، مسئوليت ترجمه را در سمينار عهده دار بود.

سمينار با سخنان آقای شفايي چنين آغاز شد: خانم ها و آقايان، مهمانان ارجمند، روز شما بخير!

تشريف آوری شما را به اين سمينار، به نماينده گي از سازمان دهنده گان اين سمينار از جمله اکادمي فنلند- افغانستان و اتحاديه سرتاسری انجمن های افغانهای فنلند و انجمن های عضو آن، خوش آمديد مي گويم!

خبر خوش و تازه اين است، که امروز بعد از طي يک پروسۀ طولاني و چندين جلسه در سال گذشته و امسال، خوشبختانه اتحاديۀ سرتاسری انجمن های افغانهای فنلند تاسيس گرديد. سران و نماينده گان رسمي انجمن های افغانها از شهرهای مختلف فنلند در جلسۀ تشکيل اتحاديه حضور داشتند و بصورت دموکراتيک اتحاديه خودشان را تاسيس کرده و اعضای شورای اجرايي آنرا انتخاب نمودند. اين خبر خوش را در آغاز سمينار به شما ابراز داشتم و اميد واريم، که اتحاديه فعاليت ها و نقش و موثريت مهم در جامعۀ افغاني فنلند داشته باشد!

طوری شما اطلاع داريد، در سالهای اخير، هزاران پناهجوی افغان به فنلند آمده اند. پناهجويان زير سان قانوني اغلب شان قبول شده اند، اما اکثر پناهجويان بالغ، درخواست های پناهنده گي شان رد شده اند و دليل اصلي آن ذکر شده است، که افغانستان کشور امن است، در حاليکه افغانستان يک کشور امن نيست. مشکل ديگر مهاجرين ما آمدن اعضای فاميل های آنها است، که سفارت فنلند در کابل درخواست های آنها را نمي گيرد و متقاضيان بايد برای تحويل دهي درخواست هايشان به خارج از افغانستان به هندوستان و يا ايران بروند و در آن کشورها به سفارت فنلند مراجعه کنند. اين کار هم طولاني و هم پر خرج و دشوار مي باشد. ما در اين سمينار روی اين مسايل اساسي و مهم تبادل نظر خواهيم کرد.

سپس از خانم پيوی نيرگ معاون ویر امور داخله فنلند تقاضا شد، که سمينار را با سخنان خود افتتتاح کند. خانم نيرگ گفت، در سال 2015 بيشتر از پنج هزار پناهجوی افغان وارد فنلند شدند و درخواست پناهنده گي دادند. به درخواست های اکثر آنها رسيده گي صورت گرفته و تصميم گيری شده است. يک بخش بزرگ از پناهجويان افغانستان را اطفال زير سن تشکيل مي دادند، که رقم آنها در حدود دو هزار نفر مي رسيدند. اکثر آنها پذيرفته شده و اقامت فنلند را دريافت کرده اند. اشخاص بزرگ سال که درخواست پناهنده گي داده اند، بنا بر کيس و مشکلات شخصي هر فرد درخواست های شان بررسي شده و تصميم گيری شده است. فنلند بر اساس قانون هميشه از مهاجرين و خارجي ها استقبال کرده است و جامعۀ فنلند يک جامعۀ چند فرهنگي بوده است. هر سال تعداد زيادی از خارجي ها برای کار، تحصيل و يا بخاطر پيوستن به خانواده های شان و يا درخواست پناهنده گي از فنلند اقامت مي گيرند.

خانم نيرگ گفت که ايشان شخصا" به افغانستان سفر کرده و در کابل ديده است، که عليرغم خطر حملات انتحاری، مردم کابل زندگي عادی و معمولي خودشان را داشته اند. از نظر وی کابل نسبتا" يک شهر امن است. وی اظهار اميد واری کرد، که پناهجوياني که قبول شده اند در فنلند زندگي خوب و راحت را داشته باشند و به جامعه فنلندی وفق يابند. در وفق يابي و جذب بهتر مهاجرين به جامعۀ فنلندی، نياز به همکاری انجمن های افغاني با نهادهای مربوطه است. وی برای اتحاديه انجمن های افغانها آرزوی موفقيت نمود.

سخنران بعدی سرمحقق دکتور اوللي روحومکي بود که در رابطه اوضاع افغانستان صحبت نمود. وی از اينکه به اين سمينار دعوت شده است اظهار تشکری کرد. آقای روحومکي گفت که بارها به افغانستان سفر کرده است و با افغانستان و اوضاع آن آشنا است. وی گفت، که خيلي از کشورها در افغانستان حضور دارند و فنلند نيز به افغانستان کمک مي نمايد. اوضاع افغانستان در کل شکننده و چالشزا است. در حدود يک سوم خاک افغانستان را دولت افغانستان با همکاری جامعۀ بين المللي تحت کنترول دارد. حدود يک سوم آنرا مخالفين مسلح کنترول مي کنند و حدود يک سوم آن مناطقي هستند، که دولت و مخالفين بر آن کنترول کامل ندارند و ساحات مورد منازعه هستند. جنگ در بعضي ولايت ها وجود دارد. در نقشه ای که من برای شما در اينجا نشان مي دهم، مناطق نا امن و مناطق نسبتا" امن مشخص شده اند.

آقای روحومکي اظهار داشت، که در افغانستان نخبه ها و شخصيت های برجسته در آن قدرت زياد دارند، مثلا" عطا محمد نور والي بلخ، جنرال عبدالرشيد دوستم، گلبدين حکمت يار و خيلي های ديگر. اين ها حاکميت قانون و دولت را بعضي وقت ها به چالش مي کشند و از نفوذ خود در بر آورده شدن خواست های شان استفاده مي کنند. از جانب ديگر مشکلات چون تروريزم، مواد مخدر، فساد اداری و دوام جنگها و فقر، اوضاع افغانستان را شکننده و بي ثبات نگهداشته اند.

آقای اوللي در پاسخ به سئوال يک شرکت کننده که پرسيد: جامعه جهاني وقتي نمي تواند صلح و امنيت را در افغانستان برقرار کند، در آن کشور چه مي کند؟ اقای اوللي گفت که از لحاظ قوانين بين الملل، دولت افغانستان صاحب افغانستان است و دولت افغانستان بايد طرح و ابتکار صلح را بدست بگيرد و پيش قدم گردد و جامعۀ جهاني آنرا کمک خواهد کرد، اما جامعه جهاني نمي تواند دولت افغانستان را ناديده بگيرد و خود وارد مذاکرات صلح و مسايل امنيتي برای افغانستان شود.

سپس نماينده پارلمان و مشاور ارشد وزير خارجۀ فنلند اقای پيککا حاويستو در رابطه با چالش ها و اوضاع شکنندۀ بازسازی افغانستان صحبت کرد. وی گفت که از کابل و بعضي مناطق افغانستان مانند باميان ديدن کرده است.

آقای حاويستو اظهار داشت: من به افغانستان شخصا" سفر کردم. با رئيس جمهور اشرف غني نيز ملاقات نمودم. آقای غني در صحبتهايش گفت که فنلند يک کشور توانا است که افغانستان مي تواند از دست آوردها و تجارب آن استفاده کند. در افغانستان مشکلات و خطرات بخشي از زندگي مردم شده است، طوری که مردم با آنها عادت کرده اند. جنگ و انفجارها ادامه دارند، اما زندگي مردم نيز نسبتا" بطور عادی ادامه دارد، اين به آن معني نيست ، که امنيت است و کسي احساس خطر نکند، بلکه چاره ای نيست و بايد با آن شرايط بسازند. در آنجا جنگ دهها سال است که همچنان ادامه دشته اند. نايل آمدن به ثبات و امنيت دائمي، نياز به صلح دارد و صلح ضرورت به مذاکره دارد، که بايد با جوانب مخالف مذاکره سياسي شود و از طريق مذاکرات سياسي و تفاهم راههای رسيدن به صلح جستجو گردند. برای رسيدن به صلح مي بائيست سياست باز " اينکلوسيف" را داشت و خواسته ها و شرايط جوانب مخالف را شنيد.

آقای حامد شفايي بجای دکتور واک که خودش در سمينار حضور نداشت و نوشتۀ خود را در رابطه با افغانستان فرستاد بود، بطور مختصر و فشرده گفت: دکتور واک نوشته است، که افغانستان يک کشور باستاني و تاريخي است که تمدن های گوناگون را تجربه کرده است. بر اثر دهها سال جنگ در آن بخش های زياد آن ويران شده و يا از پيشرفت باز مانده اند، لذا نياز به بازسازی و نو سازی در عرصه های گوناگون دارد، از جمله بازسازی روابط سياسي با کشورهای منطقه و جهان تا از طريق آن کمک به تامين صلح در افغانستان شود، زيرا جنگ در افغانستان يک جنگ نيابتي است و کشورهای همسايه مانند پاکستان در آن دخالت دارند. تامين امنيت و ختم جنگ بايد هرچه زودتر تحقق يابند. افغانستان يک کشور غني و سرشار از از منابع طبيعي است و اگر صلح و امنيت برقرار شود و از معادن آن درست استفاده گردد، اوضاع اقتصادی آن بهبود خواهند يافت. صلح و امنيت و رشد اقتصادی سبب عودت داوطلبانۀ مهاجرين را به کشور شان در پي خواهد شد.

بعد خانم نسيمه رزميار اولین افغان عضو پارلمان فنلند ضمن قدردانی از برگزار کننده گان سمينار، اظهار داشت، که کشور فنلند تا سه سال قبل در قسمت پذيرش مهاجرين شرايط بهتر و آسانتر را داشت. اکثر پناهجويان پذيرفته مي شدند و اقامت مي گرفتند، ولی با توجه به تحولات اخیر در خاورمیانه و آمدن صدها هزار مهاجر بسوی اروپا، فنلند مانند ديگر کشورها شرايط پذيرش پناهنده گي خود را سخت تر نموده است.

وی گفت، که افغانستان يک کشور امن نيست. در آنجا جنگ است و مردم بخاطر نداشتن امنيت و جنگ به خارج از کشور مهاجرت مي کنند. اميد واريم، که مهاجرين افغان در فنلند قبول شوند و مشکلات شان حل گردند. اگر قبول نمي شوند، فنلند کسي را بزور اخراج نمي کند و فقط بازگشت داوطلبانه است. پناهجوياني که قبول نشده اند، ورق بازگشت داوطلبانه را امضاء نکنند و بر نگردند. با اين کار مانع اخراج خود شوند.

سخنران بعدی خانم دکتور ميننا لهتين مکي بود، که در خصوص اطفال پناهجوی زير سن 18 ساله و صحت و رفاه اجتماعي آنها تحقيق کرده و نتايج تحقيقات خود را در سمينار بيان داشت. وی راجع به مشکلات روحی و روانی اطفال زیر سن گفت در طي تحقيقات علمي خودش پناهجويان زيادی را مصاحبه کرده است. پژوهش های وی نشان مي دهند، که صحت رواني و رفاه اجتماعي پناهجويان متاثر از اوضاع و شرايط خودشان و خانواده های شان مي باشد. وقتي خانواده های شان در وضعيت خوب نباشند، آنها نيز آرام و قرار ندارند و پروسۀ وفق يابي و آموزش زبان و موفقيت های ديگر آنها دچار اختلال و مشکل مي گردند. وی اظهار داشت: مثلا" يکي از کساني را مصاحبه کردم، گفت که خانواده اش در ايران است و نمي تواند شبها بخوابد و دلش حتي يک لحظه آرام و قرار ندارد. خيلي از جوانان نان آور خانواده هايشان بوده اند و گويا خانواده های شان از آنها انتظار و توقع کمک مالي را دارند. آنها مسئوليت تامين مالي اعضای خانواده ای شان را دارند. بنا" مي توان گفت که سلامتي روحي و جسمي و پيش رفت يک مهاجر در پروسۀ وفق يابي بستگي به آرامش روحي و رواني وی دارد.

دکتور ميننا لهتين مکي گفت که پناهجويان زير سن، نياز به حمايت و راهنمايي دارند. آنها به دوست و رفيق و تفريحات و سرگرمي های سالم ضرورت دارند. انجمن های افغانها نقش مهم و موثر را در تامين صحت رواني و آرامش خاطر پناهجويان و مهاجرين دارند. پذيرش و قبولي پناهجويان نيز به سلامتي آنها کمک مي کند.

سخنران ديگر سمينار خانم سوی پيرونن بود، که در خصوص الحاق خانواده صحبت نمود. وی بخاطر کمبود وقت فقط به چند مثال اکتفا نمود و تقاضا کرد که گفته هايش به دری ترجمه شود. وی اظهار نمود، که اکثر مراجعين مرکز کمکهای عاجل آنها کساني هستند، که از درخواست پناهنده گي شان جواب منفي گرفته اند و در شرايط سخت و دشوار روحي و رواني قرار دارند. اوضاع خانواده و مشکلات الحاق آنها و گرفتن جواب منفي و بي سرنوشتي همگي تاثيرات منفي بر روح و روان و رفاه اجتماعي اشخاص دارند.

بعنوان مثال، يک روز کسي برايم تلفن کرد و گفت که در شفاخانه بستر است. او و همسرش را ملاقات کرديم، شرايط روحي بدی داشتند. آنها گفتند، که دو نفر از فرزندان زير سن شان وقتي آمدن بسوی اروپا در کشور شان ماندند و اکنون آنها در شرايط دشوار بسر مي برند. مادر خانواده بسيار نا اميد و نا آرام بود. بر آورد من اين بود، که آن زن و مرد هردو اين توانمندی را داشتند که کار کنند و زندگي آرام و عادی را در فنلند داشته باشند، زيرا زبان فنلندی را ياد گرفته بودند و و شرايط يافتن کار را داشتند، ولي وضعيت روحي و وراني شان اين امکان را از آنها سلب کرده بود. برای مهاجرين، خانواده بسيار مهم است و تاثيرات زياد بر سلامتي شان دارد.

خانم هما جامي اظهار داشت، که اطفال زير سن که اقامت فنلند را گرفته اند، در خصوص آمدن اعضای فاميل شان با مشکلات زياد مواجه هستند. بعنوان مثال يک نوجوان در فنلند قبول شده و والدين و خواهران و برادرانش در يک قريه دور افتاده و در منطقۀ نا امن افغانستان زندگي مي کنند، مطابق به قانون فنلند اين خانواده سه ماه وقت دارد، که درخواست خود را به سفارت فنلند در دهلي نو و يا در تهران تحويل دهند، سئوال اينجاست، که چطور اين فاميل که با مشکل پولي، ندانستن زبان انگليسي، بي سوادی و خطرات امنيتي و بروکراسي گرفتن پاسپورت، ويزا و غيره مواجه است، در مدت سه ماه اين کار را انجام بدهد. اگر از سه ماه بگذرد، بعد از آن، شرط در آمد مالي برای قبولي آنها مطرح مي شود، که يک نوجوان زير سن به هيج عنوان قادر نيست که از طريق کار اين شرط مالي را بر آورده کند. مثلا" يک نوجوان که در فنلند قبول شده است، چطور مي تواند مادر پير و خواهران و برادران زير سن خود را بعنوان مثال از ولسوالي مالستان ولايت غزني به فنلند بخواهد.

صحبتهای ميز مدور

در ميز مدور، خانم نيسميه رزم يار، دکتور ميننا لهتين مکي، خانم سوی پيرونن، آقای پيتر کري يوکي، جنرال سردار محمد باجوری، ياسين رضايي حضور داشتند. در آغاز هريک بطور مختصر صحبت کردند و سپس به سئوالهای حاضران پاسخ دادند.

جنرال باجوری و ياسين رضايي هردو تاکيد بر اين نمودند، که افغانستان کشور امن نيست و بايد درخواست های پناهجويان افغان پذيرفته شوند و اعضای خانواده های شان اقامت بگيرند و بيايند. مهاجرين افغان در فنلند بسيار خوب وفق يافته اند. ما نمونه های بسيار زياد را داريم، که اين واقعيت را بيان مي کند. جوانان مهاجر کمبود نيروی کار فنلند را جبران مي کنند و برای فنلند و اقتصاد آن مفيد واقع مي شوند. آقای رضايي گفت که با پذيرش مهاجرين افغان که اکثرا" نيروی جوان و آمادۀ کار هستند، فنلند و مهاجرين هردو برنده خواهند بود و شرايط " برد برد" برای هردو طرف است. خواست پناهجوين قبولي و اقامت است و خواست جامعۀ فنلندی، استخدام مهاجرين، برطرف شدن کمبود نيروی کار و دادن ماليات و داشتن در آمد مستقل و ايستادن مهاجرين بروی پای خودشان است، که اين خواسته ها بر آورده خواهند شد. جنرال باجوری نيز روی قبولي و گرفتن اقامت مهاجرين و آمدن اعضای فاميل آنها تاکيد نمود.

آقای پيتر کری اوکي Peter Kariuki دبير کل شورای بهبودی اقليتهای فنلند، تشکيل اتحاديه انجمن های افغانها و شروع کار آن را تبريک گفت و خواستار همکاری نزديک با آن شد. ضمنا" وی همکارش خانم نينا سورسا Nina Suorsaيک دسته گل را از طرف آن شورا و وزارت عدليه فنلند همراه با کارت تبريکي به اتحاديه افغانها تحويل داد. وی اين موفقيت را به انجمن های افغانها و جامعۀ افغاني فنلند تبريک گفت. ايشان بر قبولي پناهجويان افغان و آمدن اعضای خانواده های آنها تاکيد نمود و اظهار اميد واری کرد که مشکلات افغانها حل گردند.

چندين تن از حاضران سئوال نمودند. سئوال ها زياد بود، اما بدليل کمبود وقت، تنها به بعضي از آنها پاسخ داده شد. اکثر اين سئوال ها شامل قبولي افغانها و الحاق اعضای خانواده های آنها بودند. يکي از حاضرين گفت، که چرا فنلند و جامعه جهاني در افغانستان صلح نمي آورد و اگر در افغانستان صلح برقرار شود، موضوع از ريشه حل مي شود و افغانها کشور شان را ترک نمي کنند. در پاسخ اين سئوال آقای اوللي روحي مکي سر محقق انستيتوت مطالعات بين المللي فنلند و کارمند ارشد وزارت امور خارجه فنلند، گفت که جنگ را با جنگ نمي شود حل کرد. جنگ راه حل سياسي مي خواهد و نياز به مذاکره و ديپلماسي دارد. دولت افغانستان بعنوان نماينده مردم افغانستان بايد با جوانب مخالف خود وارد مذاکرات سياسي شود و جامعه بين المللي از تصميم دولت افغانستان حمايت خواهد کرد، اما تصميم را بايد خود دولت افغانستان بگيرد و پيش قدم شود، نه خارجي ها، چون افغانستان يک کشور مستقل است.

نسيمه رزميار در ميز مدور گفت، که دليل اينکه افغانها اکثرا" قبول نمي شوند، اين است، که دولت فنلند نمي خواهد، که فنلند يک کشور تشويق کنندۀ مهاجرين برای مهاجرت باشد. زيرا گفته مي شود، که خيلي از پناهجويان پيش از آمدن شان از داخل آن کشور از طريق فاميل، دوستان، آشنايان و همزبانان شان و يا رسانه ها معلومات بدست مي آورند، که آيا آن کشور مهاجر مي پذيرد و يانه و وضعيت پذيرش مهاجر در آنجا چگونه است، بنا" پاليسي مهاجرت فنلند با آمدن تعداد زياد مهاجر در سالهای گذشته تغيير کرده و سخت شده است، طوری ديگر کمتر قبول مي شوند.

در اخير آقای شفايي از اوللي روحي مکي سئوال کرد، که سفارت فنلند در کابل درخواست های خانواده های مهاجرين افغاني مقيم فنلند را برای گرفتن اقامت نمي گيرند و آنها مجبور مي شوند، که بادشواريهای زياد و مخارج گزاف به هندوستان و ايران بروند و درخواست های شان را به سفارت فنلند در آن کشورها تحويل دهند. آيا امکان دارد، که اين کار در افغانستان شود و سفارت فنلند در کابل درخواست ها را بگيرد؟ آقای اوللي روحي مکي پاسخ داد، که سفارت فنلند در کابل به دو دليل اين کار را نمي تواند، اول اينکه امکانات آنرا ندارد و دوم اينکه به لحاظ مسايل امنيتي اين کار در کابل امکان پذير نيست.

همچنين آقای شفايي از آقای پيتر کری اوکي سئوال نمود که افغانها در فنلند دچار مشکلات زياد هستند، که حل آنها در يک سمينار و جلسه ناممکن است و نياز است که کميسيون و يا هيئت تعيين شود، که روی آن مشکلات کار کند. آيا امکان دارد، که شورای بهبود روابط اقليتهای فنلند و و وزارت عدليه به درخواست ما يک هيئت مخصوص را تعيين کند، که در آن هيئت جوانب افغاني و فنلندی عضو باشند و ما بطور منظم جلسه و مذاکره و صحبت داشته باشيم تا راه های حل مشکلات بطور کارشناسانه بررسي شوند. آقای کری اوکي گفت، بله اين کار امکان دارد و اتحاديه انجمن های افغانها درخواست کند و ما حمايت و همکاری مي کنيم.

سئوال های اشتراک کننده ها مخصوصا" در امور مهاجرت خيلي زياد بودند و قرار شد که هر کس سئوال دارد، آنرا با اتحاديه انجمن های افغانها مطرح کند و اتحاديه تمام سئوال ها را جمع آوری کرده و به اداره کل مهاجرت فنلند ارسال کند و پاسخ آنها را در اختيار مهاجرين قرار دهد. قابل ذکر است که اتحاديه تازه تاسيس است و قرار است که بزودی ايميل و صفحات فيسبوک آن بزودی فعال گردد.

در اخير، مجری سمينار از اشتراک حاضران و سخنرانان و کساني که در سمينار همکاری کرده بودند، سپاسگزاری نمود و سمينار با موفقيت به پايان رسيد.

تهيه گزارش: کميته نشرات اکادمي فنلند- افغانستان «افا»

حق نشر اين مطلب با ذکر منبع نشر يعني اکادمي فنلند- افغانستان «افا» و لينک صفحۀ اينترنتي آن ازاد است.